Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-06
Data ogłoszenia: 2018-12-14
Wejście w życie: 2018-12-14
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 3527

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści