Uchwała nr XXVIII/420/12 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-06-28
Wejście w życie: 2012-06-28
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści