Zarządzenie nr OR-I.0050.805.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji organizacjom pozarządowym lub innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2019 - 2021 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-12
Wejście w życie: 2018-12-12
Właściciel: Dorota Rutkowska Wydział Polityki Społecznej
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści