Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści