Uchwała nr II/26/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-06
Data ogłoszenia: 2018-12-14
Wejście w życie: 2018-12-29
Z mocą obowiązującą od: 2018-12-29
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 3521

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści