Zarządzenie nr OR-I.0050.790.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych miastu Opole na 2018 r.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-06
Wejście w życie: 2018-12-06
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści