Zarządzenie nr OR-I.120.1.148.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania wyjaśnień i przedkładania dokumentów przy badaniu skarg rozpatrywanych przez Radę Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-10
Wejście w życie: 2018-12-10
Właściciel: Ewa Statkiewicz, Biuro Rady Miasta
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści