Zarządzenie nr OR-I.0050.793.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Karty ,,Opolska Rodzina", wzoru Karty „Opolska Rodzina”, wzoru wniosku o wydanie Karty ,,Opolska Rodzina" lub wydanie duplikatu Karty „Opolska Rodzina”, Regulaminu Karty ,,Opolski Senior", wzoru Karty ,,Opolski Senior", wzoru wniosku o wydanie Karty ,,Opolski Senior" lub wydanie duplikatu Karty „Opolski Senior”, wzoru upoważnienia do odbioru Karty „Opolska Rodzina” lub Karty „Opolski Senior”, Regulaminu współpracy Miasta Opola z Partnerami Programu ,,Opolska Rodzina", wzoru Porozumienia o współpracy Miasta Opola z Partnerami w ramach Programu ,,Opolska Rodzina".

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-06
Wejście w życie: 2018-12-06
Właściciel: Dorota Rutkowska Wydział Polityki Społecznej
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści