Zarządzenie nr OR-I.0050.733.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Odławiania i leczenia dzikich zwierząt na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-19
Wejście w życie: 2018-11-19
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści