Zarządzenie nr OR-I.0050.731.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WO 2014-2020 realizowanej w ramach projektu „Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-16
Wejście w życie: 2018-11-16
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści