Zarządzenie nr OR-I.0050.765.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone na obiektach zarządzanychprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-28
Wejście w życie: 2018-12-01
Właściciel: Tomasz Lisiński, Wydział Sportu
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści