Zarządzenie nr OR-I.0050.761.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. obioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych z terenu miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-26
Wejście w życie: 2018-11-26
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści