Zarządzenie nr OR-I.0050.734.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-20
Wejście w życie: 2018-11-20
Właściciel: Magdalena Matyjaszek, Wydział Kultury,Turystyki i Współpracy Zagraniczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści