Zarządzenie nr OR-I.0050.757.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-23
Wejście w życie: 2018-11-23
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści