Zarządzenie nr OR-I.120.1.143.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Urzędu Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-15
Wejście w życie: 2018-11-15
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści