Zarządzenie nr OR-I.0050.715.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Stadion Opolski” w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej z częścią kosztorysową (w tym projektów budowlanych i wykonawczych).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-09
Wejście w życie: 2018-11-09
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści