Zarządzenie nr OR-I.0050.721.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-11-13
Wejście w życie: 2018-11-13
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści