Zarządzenie nr OR-I.0050.692.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Arki Bożka obejmującej działki nr 32/3, 33/1, 34/6, 35/6, 36/5, 37/5 i 39/7 o łącznej pow. 5,8126ha z km 4, obręb Kolonia Gosławicka, KW OP1O/00069470/1, OP1O/00078038/7, OP1O/00077990/1, OP1O/00077989/1, OP1O/00123586/4, OP1O/00078039/4).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-10-29
Wejście w życie: 2018-10-29
Właściciel: Agnieszka Radlak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści