Zarządzenie nr OR-I.0050.698.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-10-31
Wejście w życie: 2018-10-31
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści