Zarządzenie nr OR-I.0050.674.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Pisankowej obejmującej działkę nr 1319/5 z km 10, o pow. 0,0824ha, obręb Bierkowice, KW OP1O/00077061/0).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-10-17
Wejście w życie: 2018-10-17
Właściciel: Agnieszka Radlak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści