Zarządzenie nr OR-I.0050.668.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Centralnej Kartoteki Kontrahentów.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-10-12
Wejście w życie: 2018-10-12
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści