Zarządzenie nr OR-I.0050.662.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących Wykazu Przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-10-11
Wejście w życie: 2018-10-11
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści