Zarządzenie nr OR-I.0050.667.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-10-12
Wejście w życie: 2018-10-12
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści