Zarządzenie nr OR-I.0050.649.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR-I.0050.91.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2017r.w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-09-28
Wejście w życie: 2018-09-28
Z mocą obowiązującą od: 2017-02-22
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści