Uchwała nr LXVIII/1296/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-09-27
Data ogłoszenia: 2018-10-05
Wejście w życie: 2018-10-21
Z mocą obowiązującą od: 2018-10-21
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 2729

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści