Zarządzenie nr OR-I.0050.634.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż 4 szt. ulicznych punktów wymiany książek”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-09-21
Wejście w życie: 2018-09-21
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści