Zarządzenie nr OR-I.0050.633.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Świadczenia usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021 dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Publiczna, im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4, 45 – 017 Opole, - Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. A. Kośnego 2A, 45 – 056 Opole, - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45 – 082 Opole, - Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45 – 040 Opole, - Galeria Sztuki Współczesnej, Plac teatralny 12, 45 – 056 Opole.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-09-21
Wejście w życie: 2018-09-21
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści