Zarządzenie nr OR-I.0050.632.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ul. Złotej obejmujących działki nr 806/14 o pow. 0,0639ha, 806/15 o pow. 0,0515ha, 806/16 o pow. 0,0511ha i 806/17 o pow. 0,0735ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00087754/8).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-09-21
Wejście w życie: 2018-09-21
Właściciel: Agnieszka Radlak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści