Zarządzenie nr OR-I.0050.629.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej obejmującej działkę nr 47/1 o pow. 0,2712 ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00089778/6).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-09-21
Wejście w życie: 2018-09-21
Właściciel: Agnieszka Radlak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści