Zarządzenie nr OR-I.0050.615.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Opolu przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 12).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-09-12
Wejście w życie: 2018-09-12
Właściciel: Agnieszka Radlak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści