Uchwała nr LXVII/1281/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-30
Wejście w życie: 2018-09-01
Z mocą obowiązującą od: 2018-08-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści