Uchwała nr LXVII/1280/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-30
Data ogłoszenia: 2018-09-11
Wejście w życie: 2018-09-26
Z mocą obowiązującą od: 2018-08-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 2448

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści