Uchwała nr XLVI/471/05 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie oddania w 20-letnią dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej stanowiącej targowisko miejskie „Centrum” przy ul. Duboisa – Targowej Zakładowi Komunalnemu Spółce z o.o. w Opolu i zmiany uchwały.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-04-28
Wejście w życie: 2005-04-28
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści