Uchwała nr LXVII/1275/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/1167/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-30
Data ogłoszenia: 2018-09-06
Wejście w życie: 2018-09-21
Z mocą obowiązującą od: 2018-09-21
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 2407

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści