Uchwała nr LVI/692/02 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie oddania w dziesięcioletnią dzierżawę nieruchomości komunalnych stanowiących targowiska miejskie Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-02-28
Wejście w życie: 2002-02-28
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści