Uchwała nr LXVII/1266/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu) do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-30
Wejście w życie: 2018-08-30
Z mocą obowiązującą od: 2018-08-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści