Uchwała nr LXVII/1262/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-30
Wejście w życie: 2018-08-30
Z mocą obowiązującą od: 2018-08-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści