Zarządzenie nr OR-I.0050.596.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ul. Złotej obejmujących działki nr 806/9 o pow. 0,0687ha, 806/10 o pow. 0,0540ha, 806/11 o pow. 0,0540ha, 806/12 o pow. 0,0686ha i 806/13 o pow. 0,0836ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00087754/8).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-28
Wejście w życie: 2018-08-28
Właściciel: Agnieszka Zalewska-Orzechowska Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści