Uchwała nr XXIV/379/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-03-29
Data ogłoszenia: 2012-05-28
Wejście w życie: 2012-06-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 780

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści