Zarządzenie nr OR-I.0050.590.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Rozbudowy budynku PSP nr 9.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-23
Wejście w życie: 2018-08-23
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści