Zarządzenie nr OR-I.0050.581.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pulicznego pn. Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-16
Wejście w życie: 2018-08-16
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści