Uchwała nr XXIV/377/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu do realizacji zadania polegającego na organizacji pracy z rodziną.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-03-29
Wejście w życie: 2012-03-29
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści