Zarządzenie nr OR-I.0050.573.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Struga 16 obejmującej działki nr 10/19, 10/28 i 10/30 z km 52, obręb Opole, KW OP1O/00100753/9, OP1O/00145703/1).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-10
Wejście w życie: 2018-08-10
Właściciel: Agnieszka Radlak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści