Zarządzenie nr OR-I.0050.500.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia należności zmarłego dłużnika będącego użytkownikiem zasobu komunalnego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-27
Wejście w życie: 2018-07-27
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści