Zarządzenie nr OR-I.0050.554.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-02
Wejście w życie: 2018-08-02
Z mocą obowiązującą od: 2018-08-03
Właściciel: Krystyna Dworecka, Wydział Oświaty
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści