Zarządzenie nr OR-I.0050.488.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Organizacja pikniku centralnego „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-24
Wejście w życie: 2018-07-24
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści