Zarządzenie nr OR-I.0050.518.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ul. Groszowicka 12.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-08-01
Wejście w życie: 2018-08-01
Właściciel: Irena Koszyk, Wydział Oświaty
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści