Zarządzenie nr OR-I.0050.503.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Kolegium Dzielnic Rejonu I do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-31
Wejście w życie: 2018-07-31
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści