Zarządzenie nr OR-I.0050.494.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-27
Wejście w życie: 2018-07-27
Właściciel: Kamil Goździk Wydział Polityki Społecznej
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści