Zarządzenie nr OR-I.0050.491.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie opracowania przez miejskie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu miasta Opola na 2019 rok.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-25
Wejście w życie: 2018-07-25
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści